Рішення міськради

 

Зарахування до гімназії

 

Зарахування до ліцею

 

Електронна реєстрація

 

Контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на вступ до Дніпровського ліцею №81 (10 клас) >>>

 

 

 

Зарахування до ліцейних класів здійснюється незалежно від місця проживання учня

 

 

 

 

Багатопрофільний ліцей –сучасний інноваційний заклад!

 

Наша мета — задавати нові високі стандарти якості освіти i проєктувати успіх

у подальшому навчанні дитини.

 

 

 

 

 

ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ!
Ваша дитина закінчила початкову школу?
Вас турбує її майбутнє?
5-11 класи – освіта з європейськими мовами!
Сучасні методики викладання іноземних мов.
Дві іноземні мови: англійська (основна), німецька.
Поглиблена математика.
Повний спектр гуманітарних та природничих дисциплін.
Індивідуальний підхід до кожної дитини, психологічна адаптація, підтримка творчих дітей,

створення траєкторії майбутньої професійної діяльності.

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Прийом учнів до 10-го класу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради здійснюється на  конкурсній основі.


1.2. Нормативною базою Положення про конкурсний набір до 10-го класу (далі – Положення) є Конституція України (стаття 53), Закон України «Про освіту» (стаття 12), Закон України «Про  повну загальну середню освіту», наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття  повної загальної освіти» (розділ ІІ, глава 4), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 р. №621 «По внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року №762», листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019 №1/9-471 «Щодо окремих питань  переведення учнів закладу середньої освіти до наступного класу», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 р. №1062  «Про затвердження Положення про ліцей».


1.3. Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 р. №1062 «Про затвердження Положення про ліцей» зарахування здобувачів освіти до 10-х класів державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти відбувається на конкурсних засадах.


1.4. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про освіту» третім рівнем повної загальної середньої освіти є профільна середня освіта, здобуття якої передбачає, зокрема, академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. Створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти передбачена ст. 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту».


1.5. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах. 


1.6. Даним Положенням передбачена можливість організації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти після завершення здобуття базової середньої освіти та  зарахування  здобувачів освіти  до 10-го класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах з урахуванням здібностей та освітніх потреб кожного здобувача освіти.


1.7. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 22.07.2019 №1/9-471 «Щодо окремих питань переведення учнів закладу середньої освіти до наступного класу», учні 9-х класів, які не пройшли конкурс, можуть бути переведені до 10-го класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням, якщо такі є у закладі освіти, або випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника, і можуть продовжити здобування загальної середньої освіти в інших закладах освіти.


1.8. У закладі освіти, згідно з чинним законодавством, формують профілі навчання за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових предметів, курсів за вибором та факультативів  відповідно до профільного самовизначення учнів за напрямками:
- історико-правовий
- математично-економічний
- іноземна філологія
- інформаційно-технологічний
- інформаційно-математичний


1.9. Конкурс відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності,  прозорості, відкритості, справедливості, об’єктивності, рівності та неупередженості.


II. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ


2.1. Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеня (10 класу) заяви про зарахування подаються з 01 червня по 15 червня включно.
2.2. Правила конкурсного набору, зразки конкурсних завдань або перелік тем з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщенні закладу освіти.


2.3. Для проведення конкурсних випробувань у закладі освіти створюється конкурсна  комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Головою конкурсної комісії є директор Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради.


2.4. До участі в конкурсі допускаються претенденти, які надали наступні документи:
1.  Заява претендента або його батьків/законних представників інтересів неповнолітнього на ім’я директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради
2. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з додатком (оригінали).
3. Оригінали або копії дипломів, грамот інших документів, які підтверджують здібності претендентів з обраного профілю навчання та відображають їхні навчальні або творчі досягнення.


2.5. Переможці міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року звільняються  від конкурсного випробовування.


2.6. Здобувачі освіти-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про  здобуття базової середньої освіти з відзнакою, звільняються від конкурсних випробувань із виставленням до протоколу максимальної кількості балів.


2.7. Результати письмового випробування оприлюднюються на сайті Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради та у приміщенні закладу освіти для загального ознайомлення  не пізніше, ніж через три робочих дні після проведення випробування.


2.8. Особи, які згідно з рейтингом (результати конкурсних випробувань) пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом керівника Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради на підставі рішення конкурсної комісії  в кількості, передбаченою мережею та нормативною наповнюваністю класів.


2.9. Учасник конкурсу (чи батьки/законні представники інтересів неповнолітнього), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною заявою до керівника Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради впродовж двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.


III. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


3.1. Конкурсне випробування претендентів на вступ до 10-го класу проводиться у вигляді Базового загального мультитесту,  який, триває 60 хвилин (1 годину) і складається з 3-х основних частин:
Критичне читання (Аналіз текстів) - тривалість 20 хвилин. Складається з 3-х груп питань - розуміння прочитаного, аналогії і додаток пропозицій. Найчастіше в цих завданнях претенденту пропонують прочитати наукові тексти, після чого відповісти на питання (вибрати правильний варіант або вписати свій). Критичне читання перевіряє рівень словникового запасу і розуміння прочитаного.
Граматика, письмо (Українська мова) - тривалість 20 хвилин, які відводяться на написання есе (теми можуть бути самими різними). Есе пишеться олівцем на спеціальних аркушах. Відповіді читають два перевіряючих, кожен з яких поставить свої бали. Завдання перевіряє знання граматики.
Математика - тривалість 20 хвилин. Містить завдання з варіантами відповідей і перевіряє знання алгебри та геометрії.


3.2. Конкурсне випробування  проводиться після закінчення освітнього процесу в закладі освіти, не пізніше 01 липня. Вступне випробування для усіх вступників відбувається в один день. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний, відповідно до нормативної наповнюваності класів.


3.3. Претенденти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до конкурсу не допускаються. Вступники, які хворіли під час проведення конкурсного випробування, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторному конкурсному випробуванні, терміни проведення якого визначає директор закладу освіти.

 

3.4. Варіанти письмових завдань для конкурсного випробування відповідають навчальним програмам для 5-9 класів, затвердженим Міністерством освіти і науки України, схвалюються педагогічною радою Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради, затверджуються директором закладу освіти.

 

3.5. Результати конкурсного випробування оформлюються у формі протоколів конкурсної комісії та зберігаються  разом із роботами в закладі освіти протягом року.


IV. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


4.1. Претенденти, які пройшли конкурс, зараховуються до Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.


4.2. До закладу освіти подаються такі документи:
1. Заява про зарахування до закладу освіти  одного з батьків/законного представника інтересів неповнолітнього чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту.
2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа або копія паспорта (за наявності).
3. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з додатком (оригінал).
4. Медична   довідка   за   формою   первинної   облікової   документації   № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 р. за №794/18089.


4.3. Неповний комплект документів дає підставу відмовити претенденту у зарахуванні до Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №81» Дніпровської міської ради.


V.  КОНТРОЛЬ ЗА  ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ


5.1. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за  дотримання вимог даного Положення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передивитися документ на сайті Верховної Ради України >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок Базового загального мультітесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.