Батьківський всеобуч

 

На допомогу вчителю

 

Підтримка психолога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерство і співпраця з батьківською громадськістю у справі становлення особистості учня

Школа ХХІ століття… Яка вона? Відповідь на це запитання ми знаходимо, насамперед, у державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття», де серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу національної школи мають бути покладені такі чинники: принцип єдності сім’ї та школи, наступності та спадковості поколінь, організація родинного виховання та освіти.

 

І це закономірно, адже побудувати повноцінну національну школу без родинного виховання, активної участі й підтримки батьків не можливо.

 

Як два крила у птаха, що допомагають йому вільно літати в безмежному просторі, так сім’я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та повноцінного розвитку особистості школяра. Їх співробітництво є важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи, спрямованої на створення атмосфери доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні та сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні цінності.

 

Можна сказати, що школа і сім'я, батьки і вчителі, батьківський комітет і адміністрація школи − єдине ціле, діяльність якого спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення.

 

Саме такі проблеми вирішує сьогодні родинно-шкільний колектив. Тут кожен опановує складну науку людинознавства, розпізнає таємниці саморозвитку й самовиховання, забезпечує об’єктивні та суб’єктивні умови для формування дитини як особистості, підняття її на ступінь «акме». Бажання бути інноваційними, гнучкими та творчими у визначенні нового бачення розвитку школи та освіти родинно-шкільний колектив розширює коло партнерів і закладає підвалини для становлення закладу як громадсько-активної школи.

 

У центрі діяльності родинно-шкільного колективу – особистісний ріст і розвиток особистості. Саме тому організація та проектування виховної діяльності закладу відбувається спільно з учнівським, батьківським колективом. В основі створення моделі виховної системи школи лежить ціннісне ставлення до дитини та ідея відкритості, у першу чергу, для батьківської громадськості. Суть полягає в тому, що виховний процес підпорядковується формуванню у кожної дитини ціннісного ставлення до власного життя і співставлення його з життям інших людей. Процес відкритості школи для дитини забезпечує розширення соціальних контактів школи з родиною, поліпшує взаємодію педагогічного та батьківського колективу з усіма соціальними інституціями, причетними до виховання, шкільне спілкування максимально наближене до родинного.

 

Взаємодія школи і сім’ї підпорядкована формуванню активної педагогічної позиції батьків, озброєнню їх новими педагогічними і психологічними знаннями та вмінням виховувати власних дітей. Основним завданням педагогічного колективу школи є залучення батьківської громадськості до співпраці з метою поліпшення навчально-виховного процесу у закладі.

 

 

Співпраця школи і батьків – основа виховання дітей

Діти, вчителі, батьки – три незмінних складових, на яких тримається і завжди буде триматись школа. Діти поспішають до школи, щоб отримати міцні знання, дізнатись про досягнення науки, техніки, мистецтва, опанувати закони моралі та життя у суспільстві, навчитись поважати людей, цінувати життя і здоров’я. Вчителі використовують різні методи і форми роботи, впроваджують інноваційні технології навчання, застосовують мультимедійні засоби, для того, щоб учні отримали необхідні знання. А батьки завжди звертаються до школи за порадою, підтримкою щодо виховання  дітей.

 

Без співпраці, взаєморозуміння та взаємопідтримки між школою та батьками неможлива ефективна робота навчального закладу. Саме тому у нашому закладі тісна співпраця між педагогічним колективом та батьківською громадою базується на укладеній угоді про співпрацю між школою-колегіумом, радою батьків та лідерами учнівського самоврядування. Відповідно до цієї угоди розроблено план спільних дій. У закладі  працює рада школи, піклувальна рада. Координаційна рада, до складу якої входять педагоги, батьки та лідери учнівського самоврядування, опікується питаннями профілактики правопорушень серед дітей та підлітків. У школі систематично проводяться загальношкільні та класні батьківські збори, засідання загальношкільного та класних батьківських комітетів. Завдяки матеріальній допомозі батьків, у закладі створені комфортні умови для навчання, розвитку та виховання учнів. Адже сучасні, затишні кабінети, коридори, бібліотека, їдальня, новий кабінет інформатики та всі шкільні приміщення відремонтовані та оснащені завдяки допомозі батьків. Тому весь педагогічний колектив, адміністрація та директор завжди щиро дякують батькам за розуміння і допомогу!

 

У нашому закладі, завжди відкритий для спілкування з батьками та дітьми консультаційний пункт соціально-психологічної служби. У школі проводиться діагностування, анкетування серед батьків, на основі чого планується подальша робота, враховуються всі побажання батьків щодо покращення роботи закладу. Звичайно, найкращі результати дає індивідуальна робота з батьками, тому що і адміністрація школи, і класні керівники завжди готові до діалогу, з розумінням ставляться до всіх проблем, які інколи виникають у шкільному житті.

 

Багато позитивних емоцій, радості від спілкування та спільного відпочинку приносять шкільні родинні свята, спортивні змагання, різноманітні заходи, на яких діти, батьки, вчителі можуть розкрити свої таланти, кращі якості характеру, продемонструвати повагу та любов один до одного.

 

Ми, батьки, розуміємо важливість та складність учительської професії, адже вчитель повинен завжди бути готовим підтримати, порадити, навчити… Саме такими є вчителі нашої школи, вони щіро діляться своєю любов’ю до наших дітей, вчать нас, батьків, бути мудрими, терплячими, щирими. Ми дякуємо школі за навчання, виховання наших дітей, за розуміння, людяність та добро, які вчителі дарують нашим.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.