Деякі кнопки головного меню

 

та меню в розділах сайту

 

ЗАБЛОКОВАНІ на період дії

 

військового стану

 

 

 

 

 

 

 

Статут ліцею

 

Ліцензіонний обсяг та фактична кількість учнів

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

Замовлення підручників

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Вступ до ліцею

 

Мова освітнього процесу

 

Установчі документи

 

Додаткові освітні послуги

 

Структура та органи управління

 

Наявність вакантних посад

 

Благодійні кошти

 

Звіти про діяльність закладу освіти

 

Фінансова діяльність

 

Результати моніторінгу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ "Відкритий доступ"

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

«Про освіту»

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освітиПро освіту

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

 • статут закладу освіти;

 

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 

 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

 

 • структура та органи управління закладу освіти;

 

 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 

 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 

 • мова (мови) освітнього процесу;

 

 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 

 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

 

 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

 

 • результати моніторингу якості освіти;

 

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;

 

 • правила прийому до закладу освіти;

 

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 

 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

 

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 

 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 


 

 

 

 

© 2018 Дніпровський ліцей №81.

Всі права захищені.