Статут ліцею

 

Ліцензіонний обсяг та фактична кількість учнів

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

Замовлення підручників

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Вступ до школи

 

Мова освітнього процесу

 

Установчі документи

 

Додаткові освітні послуги

 

Структура та органи управління

 

Наявність вакантних посад

 

Благодійні кошти

 

Звіти про діяльність закладу освіти

 

Фінансова діяльність

 

Результати моніторінгу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність

 

2018 рік

 


 

 

 

 

КОШТОРИС на 2018 рік

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81"

Дніпровської міської ради

  

Найменування

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ - усього

6795462,00

 

6795462,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

6795462,00

X

6795462,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

 

 

законодавством

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

X

 

 

інші надходження, у тому числі

X

 

 

інші доходи

X

 

 

зобов'язання

X

 

 

повернення кредитів до бюджету

X

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

6795462,00

 

6795462,00

Поточні видатки

6795462,00

 

6795462,00

   Оплата праці

5416778,00

 

5416778,00

   Заробітна плата

4439982,00

 

4439982,00

   Грошове забезпечення військовослужбовців

 

 

 

   Нарахування на оплату праці

976796,00

976796,00

Використання товарів і послуг

1378684,00

 

1378684,00

   Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

   Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

 

   Продукти харчування

485708,00

 

485708,00

   Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

   Видатки на відрядження

 

 

 

   Видатки та заходи спеціального призначення

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

891976,00

 

891976,00

Оплата теплопостачання

728221,00

 

728221,00

Оплата водопостачання та водовідведення

36107,00

 

36107,00

Оплата електроенергії

127648,00

 

127648,00

Оплата природного газу

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

Оплата енергосервісу

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.