Статут ліцею

 

Ліцензіонний обсяг та фактична кількість учнів

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

Замовлення підручників

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Вступ до школи

 

Мова освітнього процесу

 

Установчі документи

 

Додаткові освітні послуги

 

Структура та органи управління

 

Наявність вакантних посад

 

Благодійні кошти

 

Звіти про діяльність закладу освіти

 

Фінансова діяльність

 

Результати моніторінгу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС на 2017 рік

Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №81"

Дніпровської міської ради

 

 

Найменування

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ - усього

3 086 363,00

 

3 086 363,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

3 086 363,00

X

3 086 363,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

X

 

 

- інші надходження

X

 

 

- інші доходи

X

 

 

- фінансування

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету

X

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

3 086 363,00

3 086 363,00

Поточні видатки

3 086 363,00

3 086 363,00

Оплата праці

1 648 061,00

1 648 061,00

Заробітна плата

1 648 061,00

1 648 061,00

Нарахування на оплату праці

362 574,00

362 574,00

Використання товарів і послуг

1 070 574,00

1 070 574,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

49 153,00

49 153,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1 209,00

1 209,00

Продукти харчування

386 577,00

386 577,00

Оплата послуг (крім комунальних)

22 463,00

22 463,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

611 172,00

611 172,00

Оплата теплопостачання

466 993,00

466 993,00

Оплата водопостачання та водовідведення

27 355,00

27 355,00

Оплата електроенергії

116 824,00

116 824,00

Соціальне забезпечення

525,00

525,00

Інші виплати населенню

525,00

525,00

Інші поточні видатки

4 629,00

4 629,00

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.