Статут ліцею

 

Ліцензіонний обсяг та фактична кількість учнів

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу освіти

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

 

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

Замовлення підручників

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Вступ до ліцею

 

Мова освітнього процесу

 

Установчі документи

 

Додаткові освітні послуги

 

Структура та органи управління

 

Наявність вакантних посад

 

Благодійні кошти

 

Звіти про діяльність закладу освіти

 

Фінансова діяльність

 

Результати моніторінгу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими потребами

 


 

 

«Інклюзивне навчання» –  це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

 

 

 

Освіта осіб з особливими потребами - Нормативна база

Закони України

 

«Про повну загальну середню освіту»


«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»


«Конвенція про права осіб з інвалідністю»


«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»


Закон України «Про освіту» № 2145-VII від 05.09.2017 (із змінами)


Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (№1324 – VІІ від 5 червня 2014 року)


Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (№ 4213-VI від 22.12.2011)


Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010)


Закон України «Про дошкільну освіту» від 20.12.2001 (зі змінами)

 

Акти Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»


Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»


Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 734 «Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації»


Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»


Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. №1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»


Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»


Накази Міністерства освіти і науки

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 769 від 29.08.2022 «Про внесення змін до типової освітньої програми для 5-10 (11) класів закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами»


Наказ Міністерства освіти і науки України № 1317 від 07.12.2021 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-10 (11) класів закладів середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами»


Наказ Міністерства освіти і науки України №1310 від 18.10.2019 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»


Наказ Міністерства освіти і науки України №808 від 10.06.2019 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 627 від 12.06.2018


Наказ Міністерства освіти і науки України № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»


Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»


Наказ Міністерства освіти і науки України № 1205 від 06.12.2010 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти»

 

 


 

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

 

В Дніпровському ліцеї № 81 ДМР в 2023/2024 навчальному році освіту отримують 4 учні с особливими освітніми потребами, які навчаються в 3 інклюзивних класах.


Створена служба психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами.


Дніпровський ліцей № 81 ДМР забезпечує умовами для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватись.


Обладнана медіатека зі зручним зонуванням для навчання та відпочинку, індивідуальних занять з психологом.


У наявності шкільне обладнання (ростові меблі, гральні куточки, спортивне обладнання).


Доступні пристосовані санвузли – 2 шт. (2 поверх).


Коридори широкі (3 метри), предмети інтер'єру в коридорах не ускладнюють пересування дітей з особливими потребами.


Створена система освітлення, що відповідає вимогам всіх категорій користування.


Забезпечені навчальними програмами, дидактичними посібниками.


В наявності посади: асистент учителя, практичний психолог.


Також навчання осіб з особливими освітніми потребами заклад може забезпечувати за індивідуальною та екстернатною формами навчання.


Інклюзивне навчання в Дніпровському ліцеї № 81 ДМР:


- ґрунтується на правах людини і принципах рівності.


- спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.


- це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

 

 


Всі учні:


- можуть навчатися різними методами і в різний період часу.


- мають індивідуальні здібності й особливості.


- хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.


- мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.

 


Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання, воно дозволяє їм:


- розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.


- приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.


- працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.


- залучати батьків в процес навчання і життя школи.


- розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.


- створювати дружні стосунки з іншими дітьми.


- позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

 

Дніпровський ліцей № 81 ДМР забезпечує умовами для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватись.

 

 

 

 


 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.