Комунальний заклад освіти
"Середня загальноосвітня школа №81"


Корисно батькам

 

Розділи сайту:

 

 

 

 

 

 

Зміст розділу

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

 

Офіційний сайт проекту http://intellect-ukraine.org/

 

Скачайте презентацію проекту тут >>>.

 

Про що йде мова

Лютий 2012 р.

 

Відбувся Другий Міжнародний освітянський форум "Інтелект України", метою якого стало обговорення результатів упровадження науково-педагогічного проекту в практику роботи експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня. Зібрання було проведене під час XV Міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2012". Учасники — педагогічні працівники дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Києва й Київської області, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкова, Сімферополя й АР Крим, інших регіонів України, а також науково-педагогічні працівники України, Молдови, Російської Федерації, Республіки Білорусі, Республіки Казахстан.

 

— Освіта має розвиватися так, щоб забезпечити не сьогоднішній, а завтрашній день. Тому ми дуже раді, що є такі навчальні заклади, директори, науковці й методисти, які спроможні бачити розвиток освіти на майбутнє. Навіть на найближче майбутнє, — зазначила науковий консультант проекту, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ІІТЗО Світлана Кириленко. — У практику роботи навчальних закладів впроваджується дуже багато інноваційних технологій. Таким чином ми модернізуємо, реформуємо освіту. Можемо сказати, що багато з них народилися на терені психолого-педагогічної науки. Але є такі проекти, які сьогодні передбачають розвиток освіти на десятиліття. І одним з таких проектів є саме "Інтелект України". Про теоретико-методологічну базу проекту розповіла науковий керівник Ірина Гавриш — професор Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Вона наголосила на меті проекту — створенні системи пошуку й педагогічної підтримки обдарованої молоді, зокрема організації роботи спеціальних проектних груп у дошкільних навчальних закладах, початковій та основній школі, навчання за персоніфікованими навчальними програмами у старших класах. Ірина Гавриш детально розповіла про модель збагачення і проблематизації, яка використовується в побудові навчально-виховного процесу, а також про напрацювання понад 30 науковців і найдосвідченіших практиків, залучених до проекту. Основними правилами вона визначила: "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі";"Дитині має бути цікаво на уроках"; "Дитині має бути комфортно в класі".

 

— Проект розрахований на дітей і учнівську молодь, які мають академічні здібності або академічну обдарованість, - наголосила Ірина Гавриш. - Щоб дитина була успішною не тільки в початковій школі, а й в основній і старшій, треба створити необхідні умови, а також здійснювати серйозну пропедевтичну роботу щодо забезпечення шкільної успішності з традиційно важких предметів основної і старшої школи: фізики, хімії, біології, географії, математики.

 

Під час форуму учасники мали можливість поділитися своїми здобутками й окреслити перспективи подальшого впровадження проекту "Інтелект України", серед яких: створення і апробація навчального плану, навчальних програм, посібників, ІТ — супроводження організації навчально-виховного процесу основної школи.


Новина

Дніпропетровські вундеркінди вчитимуться в окремих класах. Це передбачає проект "Інтелект України". Спеціальну програму розробили ще п'ять років тому в Харкові. Поки що такі класи започаткували в 11-ти школах Дніпропетровська.

 

Щоб потрапити в клас для обдарованних дітей, треба мати схильність до гуманітарних наук, бути уважним і вміти працювати в колективі.

 

Наскільки зросте інтелектуальний рівень цих малюків, фахівці дізнаються за 4 роки. Саме на такий термін розрахована програма "Інтелект України" для початкових класів.

 

Потім планують влаштувати олімпіаду між вихованцями класів для обдарованих дітей та тими, хто навчався за традиційною схемою.


Про проект

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

 

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

 

І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації.

 

Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

 

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

 

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

 

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

 

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

 

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей та АРК Крим вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

 

Шановні батьки!

 

Якщо ви вважаєте, що ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на вас. За додатковою інформацією радимо звернутися до найближчої до вас школи – учасника всеукраїнського науково-педагогічного проекту „Інтелект України".


Програма розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

04/10/2011 р. № 925

 

Програма розвитку науково-педагогічного

проекту «Інтелект України» на період до 2015 року

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» спрямовується на реалізацію «Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки» і передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої розв'язання складних завдань розбудови могутньої, конкурентоспроможної на світовій арені держави є неможливим.

Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» визначає заходи його реалізації в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах України на період від 2010 до 2015 року. Вона спрямовується на виконання основних завдань, які мають бути розв'язані в процесі реалізації Проекту, а саме на:

•  створення та експериментальну перевірку системи пошуку та відбору академічно обдарованих дітей і молоді;

•  створення та експериментальну перевірку моделі навчання і виховання академічно обдарованих дітей і молоді;

•  створення та експериментальну перевірку моделі підготовки педагогічних кадрів до навчання і виховання академічно обдарованих дітей і молоді.

 

Реалізація цих завдань здійснюється за допомогою системи заходів, що має такі структурні компоненти: навчально-методичне забезпечення, наукове керівництво, моніторингове, організаційне і кадрове забезпечення, видавнича діяльність.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

І. Навчально-методичне забезпечення.

 

1. Впроваджувати в практику роботи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів Концепцію науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

2. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Математика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

3. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Математика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи .

Науковий керівник Проекту, авторський колектив.

 

4. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Українська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу « Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

5. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Українська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

 

6. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Я і Україна» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

7. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Я і Україна» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

 

8. Розробити навчально-методичні комплекти з курсу «Навчаємося разом» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

9. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Навчаємося разом» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

 

10. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Еврика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

11. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичного комплекту з навчального курсу «Еврика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

 

12. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Англійська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

13. Здійснити експериментальну перевірку та апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Англійська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

 

14. Розробити та затвердити експериментальний навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, що будуть працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

15. Розробити навчально-методичні комплекти з навчальних курсів гуманітарного і природничо-математичного циклів для 5-го класу та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

ІІ. Наукове керівництво.

 

1. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Створення технології формування евристичного мислення в академічно обдарованих учнів початкової школи на уроках природничо-математичного циклу».

 

2. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Реалізація компетентнісного підходу до природничої освіти академічно обдарованих учнів початкової школи » .

 

3. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою « Реалізація міжпредметного підходу до формування ключової компетентності «Умій вчитися» в академічно обдарованих учнів початкової школи».

 

4. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку».

 

5. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Визначення та реалізація педагогічних умов формування культури писемного мовлення в академічно обдарованих учнів початкової школи ».

 

6. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Шляхи формування та вдосконалення техніки читання в академічно обдарованих учнів початкової школи».

 

7.  Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Створення системи пошуку та відбору розумово обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку».

 

8.   Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Шляхи реалізації наступності у навчанні, вихованні та розвитку академічно обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів І і ІІ ступенів».

 

ІІІ. Моніторингове забезпечення.

 

1. Розробити модель комплексного моніторингу всіх напрямів науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

2. Впровадити модель комплексного моніторингу всіх напрямів Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи експериментальних навчальних закладів.

 

3. Проводити систематичну діагностику навантаження учнів за показниками стану здоров'я. Створювати умови для збереження та зміцнення здоров'я учасників експерименту.

 

ІV. Організаційне і кадрове забезпечення.

 

1. Створити мережу експериментальних і базових дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів для експериментальної перевірки та апробації моделі навчання і виховання академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

 

2. Організувати підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів, які будуть працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

Науковий керівник Проекту,

доктор педагогічних наук,

професор кафедри теорії

та методики професійної освіти

Харківського національного педагогічного

університету імені Г.С. Сковороди Гавриш І.В.


Концепція проекту «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

В епоху розбудови інформаційного суспільства, у якому основним капіталом і головним ресурсом економіки стають знання, освіта стає не тільки провідною умовою самореалізації та самоактуалізації особистості, збагачення її творчого потенціалу, але й найважливішим фактором соціально-економічного та духовного піднесення держави, забезпечення її конкурентоспроможності на світовій арені.

 

У зв'язку з цим системи освіти розвинених країн у ХХІ ст. постали перед рядом історичних викликів: вони мають не тільки забезпечити успішну життєдіяльність громадян в умовах інноваційного типу суспільного життя, але й виховати інтелектуальну еліту нації. Тому на сучасному етапі розвитку в європейських країнах і США виховання обдарованих дітей і молоді вважається одним із найважливіших напрямів державної політики.

Розуміння необхідності створення спеціальної системи освіти для обдарованих дітей і молоді прийшло сьогодні і в Україну. Так, в Україні розроблена та реалізується «Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки», яка спрямовується на «формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення».

Одним із варіантів реалізації Програми, в якому поєднуються зусилля учених – представників психолого-педагогічної науки і освітян – найкращих учителів, методистів, керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, є науково-педагогічний проект «Інтелект України», у межах якого здійснюється комплексний педагогічний експеримент всеукраїнського рівня «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (накази Міністерства освіти і науки №1218 від 30.12.08 р. та № 898 від 28.09.09 р.).

Науковий керівник Проекту – Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові консультанти Проекту – Бех І. Д., доктор психологічних наук, дійсний член АПН України, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук; Кириленко С. В., кандидат педагогічних наук, начальник відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; Древаль Г.Ф., завідувачка сектору початкової освіти відділу науково-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Координатор Проекту – Кондратюк І.Д., методист вищої категорії відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

У Проекті беруть участь Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Головне управління освіти і науки Харківської державної адміністрації, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади м. Харкова, м. Києва і Харківської області.

 

Основна мета і завдання Проекту

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» спрямовується на реалізацію «Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки» і передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої розв'язання складних завдань розбудови могутньої, конкурентоспроможної на світовій арені держави є неможливим.

 

Завдання Проекту:

 

  • створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи пошуку та відбору академічно обдарованих дітей і учнівської молоді, з метою їхньої подальшої освіти, яка б дозволила повністю реалізувати їхній творчий потенціал;· створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих дітей дошкільного віку;
  • створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;
  • створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи підготовки педагогічних кадрів для роботи з академічно обдарованими дітьми і учнівською молоддю.

 

Вихідні положення Проекту

 

Грунтуються на основних засадах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Державному стандарті початкової загальної освіти» та інших нормативно-правових документах, що регламентують освітню діяльність в Україні.

 

Проект розроблено в контексті концепції мериктократичної освіти, він ґрунтується на принципах системного, діяльнісного, синергетичного, особистісно орієнтованого підходів, які узгоджуються із загальнопедагогічними принципами і відображають сучасний рівень розвитку та тенденції розвитку національної системи освіти.

 

До основних положень концепції меритократичної освіти належить теза про визначальну роль інтелектуальної еліти у забезпеченні могутності та процвітанні держави. Її автор – Т. Веблен – вважав, що тільки інтелектуальна еліта спроможна ініціювати системні позитивні зрушення в суспільно-економічному та духовному розвитку суспільства. У зв'язку з цим прийшло розуміння необхідності цілеспрямованого «вирощування», зміцнення інтелектуального потенціалу нації. Як свідчить досвід розвинених країн, найефективнішим на цьому шляху є підхід , що передбачає раннє виявлення академічно обдарованих дітей і створення для них спеціальної системи освіти. При цьому складовими «формули успіху» у вихованні академічно обдарованих дітей і молоді є: примат розуму й здібностей над походженням; майновим і соціальним станом; створення системи пошуку та відбору академічно обдарованих дошкільників і учнів, створення мережі спеціальних класів (груп у дошкільних навчальних закладах) для їх навчання і виховання; створення системи підготовки і перепідготовки фахівців; належне фінансування за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних джерел; створення спеціальних структур з питань роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю, заснованих як на державних, так і громадських засадах.

 

Системний підхід як спеціалізований методологічний напрям пізнання системних об'єктів виявився для нас методологічною базою розробки Проекту. Його реалізація виявляється можливою завдяки дотриманню низки принципів: цілеспрямованості, діалектичної єдності педагогічної системи та середовища, оптимальності, рівноважної відповідності, зворотного зв'язку тощо.

Сутність принципу цілеспрямованості виявляється в положенні про те, що моделювання всіх компонентів системи освіти академічно обдарованих дітей і учнівської молоді має здійснюватися відповідно до її мети.

Своєрідність принципу діалектичної єдності системи й середовища обумовлюється тим, що відкриті системи, до яких належать і система меритократичної освіти, зберігають свою цілісність лише за умов підтримки з навколишнім середовищем динамічної рівноваги У контексті цього принципу педагогічні системи взагалі та система меритократичної освіти зокрема мають забезпечувати виконання соціального замовлення суспільства на рівень освіченості, розвитку та вихованості молодого покоління громадян.

 

Сутність принципу рівноважної відповідності виявляється у вимозі під час модернізації одного з компонентів системи освіти обов'язково передбачити необхідні зміни в інших її складниках.

Згідно з принципом зворотного зв'язку педагоги мають бути в будь-який момент часу озброєні об'єктивною інформацією про ступінь реалізації цілей навчально-виховного процесу.

 

Сутність принципу оптимальності виявляється в положенні про необхідності такої організації навчально-виховного процесу, за умов якого його цілі досягаються в максимально повному обсязі з мінімальними витратами ресурсів і часу.

 

Діяльнісний підхід як система взаємопов'язаних принципів – взаємозалежності свідомості та діяльності, розвитку, історизму, активності, інтеріоризації-екстеріоризації, системного аналізу психіки тощо – дозволяє теоретично обґрунтувати роль діяльності у формуванні психічних процесів і свідомості особистості, надає можливість розкрити механізми засвоєння людиною суспільно-історичного досвіду. Його положення в процесі навчання і виховання академічно обдарованих дітей і учнівської молоді реалізуються завдяки дотриманню принципів динамічного балансу вимог і здібностей, співпраці та співтворчості, створення ситуації вільного вибору, наявності прикладів для наслідування, залучення до процесу викладання внутрішньо мотивованих наставників.

 

Синергетичний підхід як комплекс взаємопов'язаних принципів функціонування систем відкритого типу, здатних до самоорганізації, виявився для нас методологічною базою для розкриття стохастичної сутності педагогічних процесів і явищ, їх опису та оцінки за допомогою законів математичної статистики.

 

Сутність особистісно орієнтованого підходу виявляється у створенні умов для найповнішої самоактуалізації обдарованої дитини і молодої людини, що забезпечується реалізацією основних положень парадигми особистісно орієнтованої освіти.

 

Перше положення парадигми стосується уявлень про сутність і призначення освіти. Особистісно орієнтована освіта розглядається як альтернатива традиційній (когнітивно орієнтованій) і розуміється як особливий тип освіти, що передбачає таку організацію взаємодії учнів і педагогів, при якій створено оптимальні умови для розвитку в суб'єктів навчання здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності і самореалізації.

 

Друге положення парадигми пов'язане з визначенням функцій особистісно орієнтованої освіти, до яких відносять: допомогу учневі в процесі самопізнання, самовизначення та самореалізації, а не формування наперед заданих якостей; сприяння формуванню в учнів культури життєдіяльності, що надає можливість особистості продуктивно будувати своє повсякденне життя; розвиток індивідуальних здібностей кожного учня; максимальне виявлення, ініціювання, використання та «окультурення» його суб'єктного досвіду.

 

Третє положення парадигми визначає місце учня в навчально-виховному процесі, який розглядається як його суб'єкт . Тому завдання вчителя полягає не у формуванні і навіть не у вихованні учня, а в педагогічній підтримці, сприянні його становленню як суб'єкта життєдіяльності.

 

Четверте положення парадигми стосується її змісту. Феномен «бути особистістю» являє собою особливу форму соціального буття людини, її орієнтування в соціумі, своєрідну «пристосувальну» реакцію на специфічні умови життєдіяльності. Відповідно до цього зміст особистісно орієнтованої освіти має включати такі обов'язкові компоненти: аксіологічний, когнітивний, дієво-творчий і особистісний.

 

П'яте положення парадигми визначає своєрідність процесуально-діяльнісного компонента особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу. У ньому наголошується на необхідності відмови від суб'єкт-об'єктної взаємодії учителя та учнів на користь суб'єкт-суб'єктної; переходу від пояснювально-ілюстративного навчання до проблемного; від монологу педагога до інтерактивної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу; від управління з боку вчителя навчально-пізнавальною діяльністю учнів до їхнього самоуправління.

 

Основні шляхи реалізації Проекту

 

Передбачено здійснення комплексного педагогічного експерименту всеукраїнського рівня з проблеми «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Починаючи з 2008 року, розпочата дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (накази Міністерства освіти і науки №1218 від 30.12.08 р. та

№898 від 28.09.09 р.). Проведення педагогічного експерименту супроводжується теоретико-експериментальними дослідженнями докторського (1 робота) і кандидатського (8 робіт) рівнів.

 

Починаючи з 2011-2012 навчального року, передбачена апробація системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх навчальних закладів в різних регіонах України.

 

Починаючи з 2013 року, передбачається проведення педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою «Шляхи забезпечення наступності у навчанні, вихованні та розвитку академічно обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів І і ІІ ступенів».

 

Починаючи з 2018 року, передбачається проведення педагогічного експерименту всеукраїнського рівня за темою «Персоналізована освіта академічно обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня».

 

З метою ефективної реалізації Проекту розроблена «Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на період до 2015 року», що додається.

 

У результаті реалізації Проекту будуть вирішені такі завдання:

 

1. У науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та експериментальна апробація: комплексу діагностичних процедур, спрямованих на виявлення академічно обдарованих дітей і молоді; системи навчання і виховання академічно обдарованих дітей і молоді; системи підготовки педагогічних кадрів до роботи з академічно обдарованими дітьми та молоддю.

 

2. У навчально-методичній галузі: розробка навчально-методичного забезпечення для навчання і виховання академічно обдарованих дітей і молоді; розробка та експериментальна перевірка авторських навчальних програм, призначених для роботи з академічно обдарованими дітьми і молоддю; видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховної роботи з академічно обдарованими дітьми і молоддю.

 

3. У соціальній галузі: задоволення соціального замовлення на виховання інтелектуальної еліти нації. Створення передумов для самореалізації та самоактуалізації в дорослому житті академічно обдарованих дітей і молоді.