Профілактика у закладі

 

Телефони гарячих ліній

 

Рада профілактики

 

Школа і поліція

 

Протидія булінгу

 

Протидія насильству

 

Кібербезпека

 

Наркопост

 

Торгівля людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління – це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей.


Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах, потреба у належності до референтної групи, можуть бути частково компенсовані уважним, доброзичливим ставленням педагогів та працівників органів юстиції, внутрішніх справ під час проведення правового виховання дітей. Комфортне почування в школі, де дитина проводить значну частину свого часу, є умовою її успішної соціалізації.


Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика,  коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті.


Одним із напрямів у боротьбі зі злочинністю взагалі та злочинністю неповнолітніх зокрема є профілактична діяльність.


Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, працівниками право охоронних органів.


Загалом, під профілактикою правопорушень розуміють діяльність державних органів і громадськості, що має системний характер як за комплексом заходів, так і за колом суб'єктів, які її здійснюють, спрямовану на недопущення виникнення, усунення, послаблення або нейтралізацію причин та умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину.


Отже, серед ключових чинників ризику щодо можливості скоєння злочинів неповнолітніми можна назвати такі: недостатній рівень правосвідомості та правових знань; брак організованої системи дозвілля; вживання алкогольних та наркотичних речовин; низький рівень правових знань батьків та недостатня увага з їхнього боку до виховання тощо. Відповідно до чинників ризику можна визначити напрями профілактики правопорушень.


Отже, профілактична діяльність щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх може проводитись як у рамках навчального процесу, так і в позашкільний час. Форми та методи роботи мають відповідати віку дітей, викликати в них зацікавлення та спонукати до роздумів.


Профілактика правопорушень відбувається також за методикою «рівний-рівному», коли самі неповнолітні отримують правову підготовку та проводять заходи для своїх однолітків, організовують їхнє дозвілля, здійснюють консультування.

 

Головними напрямами профілактики правопорушень серед неповнолітніх можна вважати: правове виховання, організація дозвілля, профілактика вживання алкоголю та наркотиків.

 

 

 

 

 

 

 

Наказ про організацію роботи з профілактики правопорушень >>>

 

 

План співпраці ліцею зювенальною поліцією >>>

 

 

План роботи з профілактики правопорушень серед учнів >>>

 

 


 

 

 

Зміст правопросвітницької та правовиховної роботи нашого закладу

Протягом навчального року в закладі відповідно до річного плану проводиться комплекс заходів, спрямованих на виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, з метою профілактики сімейного неблагополуччя як складової попередження правопорушень та злочинності над неповнолітніми.


З цією метою у закладі видаються відповідні накази, спрямовані на створення цілісної системи правовиховної роботи з учнями школи.


На початку вересня традиційно проходять профілактичні заходи у рамках всеукраїнського рейду «Урок», під час якого адміністрація закладу, психологічна служба школи, класні керівники з’ясовують, чи всі учні приступили до навчання, як вони відвідують навчальні заняття. З метою визначення стану благополуччя чи неблагополуччя дитини, класні керівники відвідують родини та виявляють сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, проводять опитування та спостереження, у результаті чого складають соціальні паспорти класів. Отримавши інформацію про кожного школяра із соціальними потребами й про клас в цілому, заступник директора школи робить узагальнення як соціальний паспорт закладу та формує банк даних на сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, який погоджується з банком даних у ССД.


Основні заходи та напрямки превентивної роботи закладу:
- організація діяльності Ради профілактики школи;
- організація діяльності шкільного наркопосту;
- контроль відвідування навчальних занять учнями, їх поведінкою;
- організація правовиховної роботи класних керівників зі своїм класом («Правила поведінки для учнів», «Закон України «Про освіту», «Наслідки «поганої» освіти», «Права та обов’язки неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Як звоювати авторитет в класі», «Моє дозвілля», «Вплив сигарет, алкоголю та наркотиків на організм підлітків»);
- зустрічі учнів з працівниками ювенальної превенції та УССД на правову тематику (відповідно до затверджених планів спільних дій з даними організаціями);
- проведення рейдів «Спізнення», «Перерва», «Урок», «Діти вулиці», «Канікули», «Жебрак», «Курці»;
- тісний зв'язок з батьками учнів: індивідуальні бесіди, консультації;
- відвідування родини вдома.


У закладі працює шкільна Рада з питань профілактики правопорушень, на засідання якої запрошуються батьки з учнями із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, працівники ювенальної превенції та ССД. На даних засіданнях розглядається поведінка дітей, обговорюється питання щодо виконання батьками батьківських обов’язків, виносяться рішення про прийняття заходів щодо корекції поведінки учнів.


Важливу роль у профілактичній роботі з вихованцями закладу відіграє шкільний громадський наркопост, який здійснює організацію, контроль і безпосередню участь у проведенні пропаганди здорового способу життя, розповсюдженню санітарно-просвітницьких матеріалів про шкідливість куріння, вживання алкоголю, наркотиків та інших одурманюючих речовин серед здобувачів освіти, батьків.

 

Протягом навчального року класні керівники:
• здійснюють контроль за відвідуванням даними учнями навчальних занять (класні керівники з’ясовують, хто відсутній і з якої причини на початку дня, чергові учні протягом дня відмічають відсутніх у класі протягом дня; у разі виявлення пропусків занять без поважної причини – класні керівники інформують адміністрацію, зокрема заступника директора з виховної роботи);
• здійснюють контроль за поведінкою під час уроку та зовнішнім виглядом своїх вихованців;
• співпрацюють з учителями-предметниками щодо мотивації освітньої діяльності даних учнів, а саме: 1) надання консультацій з матеріалу, що вивчається; 2) пропонування завдань відповідного рівня знань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;
• підтримують постійно зв'язок з батьками даних учнів (надаються консультації, проводяться співбесіди, всеобуч з правового виховання);
• відвідують родини вдома з метою вивчення умов виховання дитини.


Класні керівники систематично проводять інструктажі про Правила учнів у школі (не порушувати дисципліну; не запізнюватись на уроки; не пропускати заняття; не сперечатись із дорослими, поважати їх; своєчасно приходити до школи; своєчасно повертатися після уроків додому; дбайливо ставитися до одягу, до шкільного майна; бути охайним), бесіди з підлітками (наприклад: «Правила поведінки у школі, чи потрібно їх дотримуватися», «Твій вільний час», «Про культуру поведінки», «Про дружбу та товаришів», «Про книги, які ти прочитав», «Стосунки з іншими, повага їхніх думок», «Який я, щоб я хотів змінити», «Твоє хобі», «Ким я хочу стати» тощо).

 

Важливу роботу в закладі здійснює психологічна служба школи, яка проводить корекційно-розвивальну роботу з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах:
- виявлення та складання акту первинного обстеження даних сімей;
- облік дітей, які виховуються в сім’ях даної категорії;
- проведення профілактики девіантної поведінки серед дітей;
- залучення дітей до форм організованого дозвілля та відпочинку на рівні закладу освіти;
- проведення психолого-педагогічної роботи з учнями, батьками та вчителями-предметниками;
- організація співпраці із сектором ювенальної превенції Сумського відділу поліції, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Форми проведення профілактичної роботи з батьками

 

  • Батьківські збори. Під час зборів зручно проводити анкетування, після якого організовується перегляд фільму "Станція призначення – Життя". Тоді подальшу роботу можна пов’язати з аналізом результатів опитування як самих батьків, так і учнів класу (наприклад, всі батьки погоджуються, що проблема торгівлі людьми актуальна для нашої країни. Але лише 30% вказали, що (ситуація) ризикована щодо потрапляння в торгівлю людьми тощо). Це допоможе додатково звернути увагу батьків на прогалини у власних знаннях та уявленнях дітей і підвищить ефективність засвоєння інформації, викладеної в фільмі.

     

  • Батьківські конференції. Підготовка до конференції може включати попереднє опитування батьків і дітей (наприклад, під час батьківських зборів). Добре, якщо є можливість організувати перегляд фільму і подальше обговорення. Таку конференцію можна підготувати, використовуючи матеріали посібника для тренера "Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми". Наприклад, конференція "Ні! – рабству ХХІ століття" може включати теми (в дужках вказано сторінки посібника тренера, які містять потрібну інформацію): "Що таке торгівля людьми і чому вона продовжує існувати", "Знаємо свої права", "Методи і засоби вербування", "Наслідки торгівлі людьми", "Куди звернутись за кордоном?", "Легальне працевлаштування – шлях до безпеки",  тощо. На такі конференції доречно запрошувати представників місцевих громадських організацій – партнерів МОМ, інформація про які міститься в додатку.

     

  • Перегляд фільму (наприклад, «Станція призначення – ЖИТТЯ») з анкетуванням чи без нього. Може поєднуватись з батьківськими зборами, передувати залученню до оцінювання учнівських творчих робіт, бути частиною конференції.

     

  • Залучення до оцінювання конкурсу творчих робіт (див, наприклад,  конкурс плакатів). Це опосередкована форма роботи з батьками з метою зацікавити та підвищити поінформованість щодо проблеми торгівлі людьми. До оцінки робіт батькам можна продемонструвати фільм та роздати оцінні форми і інформаційні матеріали, які допоможуть зорієнтуватись в темі робіт.

 

 Форми проведення профілактичної роботи з дітьми та молоддю

 

Традиційні форми навчання

 

Лекція – найшвидший спосіб надання інформації. В лекційній формі засвою­єть­ся лише 5% від наданого обсягу інформації, оскільки учень є пасивним слухачем, працює тільки слуховий аналізатор. Інформація, яку подає викладач, нашаровується на попередні установки і вже сформовані цінності і може суперечити їм. Якщо інформація узгоджується з досвідом учня, він не знаходить в лекції нічого нового і відволікається від слухання. Коли інформація суперечить досвіду, це викликає внутрішній опір, бажання посперечатись. Незадоволення цієї потреби викликає роздратування, негативізм. На фоні такого емоційного стану інформація швидше буде відторгненою як така, що не укладається в "модель світу учня.

 

Читання дає можливість засвоїти 10% інформації, оскільки читач є активним суб`єктом, може вибрати в тексті потрібне, повернутися до незрозумілого, пропустити відомі частини.


Демонстрація відеоматеріалів підвищує ступінь засвоєння матеріалу до 20%, бо узгоджено працюють два сенсорних канали: аудіальний і візуальний. Наприклад, демонстрація навчального фільму "Станція призначення – ЖИТТЯ".

 

Активні форми навчання

 

Активні способи пізнання спонукають молодь приймати відповідальність за власну обізнаність. Визначити цінність набутого досвіду повинен сам учень. Обов'язок викладача – створити атмосферу, яка сприятиме засвоєнню матеріалу.


Найкраще (до 90%) інформація засвоюється під час практичних занять, коли учні безпосередньо можуть використати отримані знання. Матеріал швидко опановується, коли є нагода одночасно з отриманням інформації задавати питання і обговорювати неясні моменти. Тому для ефективної роботи необхідно навчитися використовувати активні форми проведення занять, такі як мозковий штурм, рольові ігри, групова робота, тренінги.


Важливо, щоб діти самі брали участь в підготовці подібних заходів. По-перше, їм це цікаво. По-друге, коли діти, молодь самостійно готують інформацію по заданій проблематиці, ставлення до даного питання стає осмисленішим. По-третє, діти більш дбайливо і з патетикою ставляться до зробленого власноруч.


"Мозковий штурм" є чудовим засобом швидко включити всіх членів групи в роботу на основі вільного висловлення своїх думок. Може використовуватись на початку роботи з метою виявлення прогалин у знаннях, викривлених уявлень, міфів та суперечливих установок у ставленні до проблеми торгівлі людьми. Мозковий штурм є ефективним методом стимулювання невпевнених учнів до участі в обговоренні, збору великої кількості ідей протягом короткого періоду часу, наприклад, "Що таке "торгівля людьми"?" ("Мозковий штурм у малих групах").


1. Учням пояснюють, що вони не повинні обґрунтовувати свою відповідь або пояснювати, чому так вважають. Це метод, при якому приймається будь-яка відповідь, яка має відношення до питання, що обговорюється.


2. Ведучий (вчитель, учасник – "секретар") задає питання і записує всі відповіді без коментарів. Важливо не давати оцінок, а приймати і записувати думку кожного на дошці (аркуші паперу), не пропустити і не перекрутити жодної пропозиції! Адже коли людина, здолавши сором'язливість, висловлюється, а її не помічають, вона замикається, бо вважає, що з нею не хочуть рахуватись, її "ігнорують".


3. Після завершення мозкового штурму (повинен займати небагато часу) необхідно дати час для узагальнення висловлених ідей.


Рольові ігри – це невеликі, довільного характеру сценки, що окрім зав’язки, не мають сценарію і відтворюють варіанти життєвих ситуацій, як то варіанти заманювання "жертв", "я збираюсь їхати вчитись/працювати за кордон", тощо. Рольова гра є дуже ефективним методом, яким непросто оволодіти, оскільки вона потребує фантазій і активності учасників.

 

Щоб зробити цей метод більш ефективним:

 

- виберіть добровольців або балакучих і енергійних учнів;

 

- якщо включаєтесь у гру, візьміть собі одну з провідних ролей (зможете "стимулювати гру, якщо учасники уникатимуть проблемних ситуацій";

 

- розкажіть учням, в якому напрямі вони повинні діяти або запропонуйте сценарій, щоб вони могли розпочати;

 

- використайте "реквізит";


- розбийте весь клас на пари, і нехай кожна пара розігрує ролі, щоб уникнути збентеження, викликаного необхідністю постати перед класом.


Інша корисна сторона рольової гри - тренування варіантів поведінки в тих ситуаціях, в яких можуть опинитися учасники. Підготовка молоді до зустрічі з подібними ситуаціями в житті дозволить їм наперед виробити ряд навичок, які допоможуть не потрапити в ситуацію торгівлі людьми чи зменшити негативні наслідки такого потрапляння.


Граючи, важливо не перестаратися:

 

- Після гри "акторів" необхідно виводити з "ролі", "повертати" до реальності, нагадуючи, що це була тільки гра.

 

- Не дозволяти одним і тим же учасникам кілька разів поспіль грати однотипні ролі, щоб не залишатися цим "персонажем" в очах товаришів.

 

- Встановлювати ліміт часу на гру, втручатися або припиняти її, якщо щось пішло не так і може нашкодити групі або конкретному учаснику.

 

 

Групова робота. Активно використовується під час тренінгів, але може значно "оживити" традиційний урок. Сучасна молодь володіє значною інформацією і певним життєвим досвідом. Не слід всю роботу зводити до передачі інформації. Прагніть допомогти розібратисяв ній для того, щоб кожний міг зробити правильний вибір. Молодій людині легше осмислювати матеріал, коли є можливість висловити свої думки і погляди і отримати відповіді на запитання. Групова робота сприяє обміну ідеями і взаємному збагаченню досвідом. Викладач, який вирішив таким чином оптимізувати навчально-профілактичну роботу, може скористатися наведеними нижче рекомендаціями та матеріалами відповідних тем в посібниках тренера і учасника "Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми".

 

Багато видів діяльності передбачають роботу з маленькими групами. Якщо ви вирішите працювати з невеликими групами, зауважте деякі рекомендації:

 

- Краще почати роботу в парах або в групах, що складаються з трьох або чотирьох чоловік. Так учасникам легше подолати збентеження. З часом кількість учнів в групах можна збільшити.

 

- Стежте, щоб учні мінялися і працювали в різних парах. Краще не довіряти учням формування груп, оскільки учні, яких не виберуть, почуватимуться приниженими і нікому не потрібними. Іноді важливо формувати різностатеві групи.

Підкресліть важливість підходу "тонути або плисти разом". Успіх групи у вирішенні задачі залежить від внеску кожного.

 

 

Тренінги – активна форма навчання і отримання знань, яка не сприймається як заняття в школі або лекція. Тренінгу властива неформальна обстановка спілкування, яку забезпечує ведучий. Він спілкується на рівних з учасниками, він – член групи. Наступною характеристикою, що відрізняє тренінг від традиційних занять, є незвичайне розташування учасників в аудиторії, - вони сідають по колу. Коло є необхідною умовою таких занять. Коло забезпечує довірливу атмосферу, дозволяє всім учасникам бачити інших, вільно спілкуватися один з одним і з ведучим. Це достоїнства тренінгу. Проте є і недоліки. Передусім, великі витрати часу; обмежене число учасників тренінгу (якщо, наприклад, профілактичну лекцію можна прочитати за одну годину і при цьому охопити велику кількість учасників, то на тренінгу за одну годину обговорити цю проблему з такою кількість людей неможливо), потреба в спеціальній підготовці ведучого. Ведучий повинен не тільки володіти інформацією, але і уміти працювати з аудиторією, володіти навичками ведення дискусії.


"Над завданням" профілактичної роботи є створення, особливо у учнівської молоді,власної моделі безпечної поведінки, з низьким ризиком потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Педагог має привернути увагу учнів до проблеми, надати переконливу інформацію про ступінь ризику, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, допомогти виробити навички такої поведінки, створити ситуацію психологічного комфорту й захищеності.


Педагогічним працівникам, котрі проводять профілактичну роботу, потрібно оволодівати новими формами профілактичної роботи або використовувати традиційні, надаючи їм ознак, які відповідали б інтересам і потребам молоді, спонукали осмислено діяти, сприяли формуванню особистої позиції щодо проблеми.

 

Форми організації у школі виховної роботи з проблеми запобігання торгівлі людьми

Наведені нижче форми профілактичної роботи будуть найбільш ефективними, якщо використати їх на етапі закріплення знань і відпрацювання навичок чи як повторення вивченого (на заняттях, під час тренінгу „ Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми”, після перегляду фільму тощо).


Театралізовані форми


Це найскладніші й найцікавіші форми, які розкривають тему за допомогою художніх образів, засобів театралізації, використання творчих здібностей учнів (студентів). Є формою поширення засвоєної інформації за межі цільової групи. Для написання сценарію можна скористатися матеріалами додатків із посібників тренера чи учасника "Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми".


Вистави можуть бути показані багаторазово, що дає можливість працювати з великою і різноманітною аудиторією. Дані форми позакласної роботи потребують від учителя режисерських здібностей.


Літературно-музична композиція – це подання літературного матеріалу (у нашому випадкові - необхідної інформації) у музичному оформленні. Спробуйте використовувати сучасні технічні засоби (епізоди із фільму), художнє освітлення.


Концерт – поєднання різних за жанром художніх номерів у одній програмі. Концерт може завершувати тиждень, присвячений темі торгівлі людьми, чи бути фінальним заходом у рамках одноденної акції. У такому разі на концерті доречно підбити підсумки роботи, нагородити переможців різноманітних конкурсів, наприклад, конкурсу плакату чи творчих робіт, театральних постановок, тощо.


Публіцистична вистава (раніше дана форма роботи називалась агітбригадою) – цей жанр народився як можливість вести агітаційну роботу сценічними прийомами. Ознаки жанру – віршовані тексти (створені учасниками конкурсу творчих робіт чи під час занять, на яких розглядались питання торгівлі людьми), використання прийому «апорт» (яскраві словесні заклики, звернення до глядача), театралізовані мініатюри.


Театралізована вистава – на відміну від рольової гри, потребує певного сюжету (сценарію), де дійові особи є носіями певних характерів, учинків. Цей жанр часто підсумовує роботу в певній групі. У профілактичній роботі дає змогу донести не стільки важливу інформацію, скільки нюанси теми, вплинути на емоційну сферу. Сюжетом такої вистави може бути реальна історія якоїсь людини, що потрапила в рабство, чи вигадана історія (посібник тренера, додатки). Це може бути також і притча, де розмова про біле рабство ведеться в алегоричній формі (старшокласники і студенти полюбляють такий „ філософський” підхід).


Пластично-хореографічна вистава – вистава, де основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жест. Вона ведеться мовою символів і потребує виразних костюмів, музичного супроводу, яскравих атрибутів (свічки, тканини, стрічки тощо). Дійовими особами такої вистави можуть бути як люди, так і герої-символи: гроші, душа, хвороба тощо.

 

Інтерактивні ігрові форми


Інтерактивні форми («interaction» – взаємодія) передбачають включення аудиторії, яка стає учасником дійства, і потребують від глядача певних дій, знань, учинків. Інтерактивні форми дають змогу одночасно як подавати інформацію й формувати певні навички, так і перевіряти наявний рівень знань та вмінь.


Гра станціями – жанр, де учасникам пропонується рухатися між «станціями» які за темами відповідають різним аспектам проблеми торгівлі людьми (підказкою є посібник учасника, посібник тренера, - зміст), і, зупиняючись, отримувати чи демонструвати свої знання чи певні навички. Особливо доречна в теплу пору року, оскільки може проводитись на повітрі, що прихильно сприймається учнями. Доречно застосовувати для закріплення знань, а також як форму підведення.


Інтелектуально-пізнавальні форми


Частіше за все – це варіанти телевізійних програм: «Що? Де? Коли?», «Слабое звено» тощо. Можна створити авторську програму. Основа змісту – "запитання – відповіді" (використайте, анкету чи епізоди фільму "Станція призначення – ЖИТТЯ", наприклад "Які помилки допущені в продемонстрованому сюжеті?"). Хочемо порадити вам бути винахідливими й у постановці запитань (запитання може містити в собі часткову інформацію, бути поставлене у формі малюнка, пантоміми).


Художньо-прикладні форми


Це конкурси малюнків, виставки квітів тощо. Ці форми впливають на свідомість образотворчими засобами, адресовані великій аудиторії.


Конкурс плакатів. Ідея конкурсу дуже проста. Буває так, що учень єдиний, хто може вплинути на однолітка чи на дорослого, і йому потрібно допомогти, створити умови для такого впливу. Можна проводити конкурс не тільки плакатів, але і літературних робіт: віршів і прози. Тоді багато малюнків згодом можна буде підписати відповідними рядками. 


Технологія конкурсу. Визначтеся, кого ви хочете бачити в ролі конкурсантів. В оголошенні про конкурс можна дати класифікацію, наприклад, плакати, направлені на: причини чи наслідки торгівлі людьми; безпосередні недоліки ризикованої поведінки і переваги безпечної (учня відштовхує не те, що небезпечно, а те, що викликає у нього неприйняття, навіть огиду); захист від ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми (наприклад, "Зупинись! Це може бути небезпечно!", "Гроші і брязкальця не замінять здоров’я і самоповаги"). Якщо ви хочете підійти до оголошення конкурсу ґрунтовно, треба провести підготовчу бесіду (щоб учасники зрозуміли, про що можуть бути їх роботи), допомогти знайти свою ідею. Щоб уникнути штампів, розбийте тему на підтеми (номінації). Наприклад, "Доброзичливість може бути оманливою", "Безпечність – шлях до біди", "Коли зваблюють заробітком", тощо. Тоді учні уявляють напрям своєї творчості і зосереджуються на ближчій для них темі. Для оголошення конкурсу, використовуйте комунікативні структури школи (дошки оголошень, шкільну раду чи самоврядування, класних керівників і вчителів, особливо балакучих учнів, місця, облюбовані учнями школи). Тоді учні зможуть одержувати інформацію не тільки по вертикалі –ІІ від вчителя до учня, але і від своїх однолітків. 


Оцінка ресурсів. Про безліч талановитих і активних школярів можуть знати і просто класні керівники, і шкільний актив. Не перетворіть конкурс (добровільний!) на зразковий відкритий урок, коли всім доведеться виписувати і вимальовувати щось.


Час початку конкурсу. До визначеної дати у організаторів має залишатися в запасі тижнів два. Добре оголосити конкурс після канікул, коли у учнів накопичилося багато емоцій, які добре вкладаються в концепцію будь-якої творчості, уроків задають зовсім мало, немає атестацій і контрольних робіт. 


Призи і додаткова мотивація. Цінність призів полягає в тому, що вони є символом визнання досягнень. Щоб розбудити емоції, іноді достатньо запропонувати щось зробити, наприклад, взяти участь в конкурсі, а конкурс вже передбачає якусь боротьбу за визнання, сам по собі є стимулом, хоча і результат теж важливий. Результатом може бути наявність візуального матеріалу, на який можна буде опиратися в профілактичній роботі.


Терміни конкурсу і його початок. Для школи оптимальний термін – 2 тижні (плюс два-три тижні). Іноді роботи приходять протягом двох місяців, бо хтось не встигатиме і схоче передати роботу пізніше. Тому не варто поспішати з підведенням підсумків. Але так, щоб не погасити інтерес.


Оголошення конкурсу. Потенційним учасникам необхідно повідомити, які і куди вони повинні приносити роботи. Слід підготувати реєстраційні форми, де вказати: прізвище, ім'я, вік, школа, клас, тема, назва роботи, вид роботи (малюнок, вірш, розповідь, і т.д.), можливо, адреса, телефон. Ці формальності можна прописати і в самому оголошенні про конкурс.


Підведення підсумків. Проведіть виставку, запросивши до перегляду і оцінки робіт батьків. Цьому можуть передувати тематичні батьківські збори і перегляд фільму "Станція призначення – ЖИТТЯ". Розробіть оціночні форми чи роздайте інформаційні матеріали з питань протидії торгівлі людьми. Всім пропонується поставити свою одну помітку за роботу, яка їх вразила чи найбільше відповідає темі конкурсу. Кожному (і вчителям), дається один голос, який не можна віддавати собі. В результаті можна вибрати по декілька дійсно кращих плакатів в номінації або темі.


Нагородження. Найпростіше видати дипломи. За підтримки спонсорів – додати листівки, футболки із символікою для авторів найпопулярніших робіт.


Завданням профілактичної роботи є не тільки викладання необхідної інформації, а постійне розширення уявлень учнів щодо проблеми. Пропонуйте зацікавленим учням самостійну роботу, звертайтеся за допомогою до спеціалістів, залучайте батьків. Пам’ятайте, що профілактика потребує певної системності й розвитку.

 

 

Нормативні документи

1. Закон України «Про охорону дитинства»


2. Закон України «Про захист суспільної моралі»


3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»


4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»


5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»


6. Закон України «Про освіту»

7. Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»


8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»


9. Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»


10. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"


11. «Нова українська школа»: концептуальні засади реформування середньої школи


12. Наказ МОН від 28.12.2019 №1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти"


13. Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 "Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти"


14. Наказ МОН від 20.03.2020 №420 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року №293"

15. Лист МОН від 28.10.2014 №1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей"


16. Лист МОН від 02.10.2018 №1047 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами"


17. Лист МОН від 18.05.2018 №1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"


18. Лист МОН від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII”


19. Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)"

 


 

 

 

 

 

© 2018 Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №81". Всі права захищені.