Про організацію національно-патріотичного виховання

 

Новий порядок військового обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

 

Уряд постановою від 30.12.2022 № 1487 затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку (далі – ВО) призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921 втрачає чинність. У 2023 році вступили в силу нові положення, якi вводять цілу низку новацій для роботодавців.

 

Для кого вести облік військовозобов’язаних обов’язково

Порядок № 1487 визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємствах, установах та організаціях (далі – підприємства) незалежно від підпорядкування і форми власності, тобто роботодавцями-юрособами.

 

Визначення кількості та нові вимоги до осіб, що ведуть ВО та оплата їх праці

Організація ВО на підприємстві покладається на керівників, а обов’язки з ведення ВО – на працівників служб персоналу (закладу осіти).

 

Якщо на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, або на іншу особу, яка веде кадровий облік працівників підприємства (бухгалтер, секретар, тощо), якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців — в межах економії фонду оплати праці (п. 9 Порядку № 1487).

 

Допускається наявність на підприємстві працівників, які займаються питаннями мобілізаційної роботи і які організовують діяльність з бронювання військовозобов’язаних та контролю ведення військового обліку.

 

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення ВО

Однією із головних новацій Порядку № 1487 є запровадження умови про підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку (п. 12 Порядку № 1487).

 

За базовим правилом підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників. Водночас підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення ВО здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

 

Підвищення кваліфікації здійснюється на договірних засадах ліцензованими закладами освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників.

 

Програми підготовки розробляються і оновлюються відповідними закладами освіти кожні два роки і погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил програми підготовки (п. 12 Порядку 1487).

 

Отже, вперше підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, відбудеться не раніше 01.10.2023 р.

 

Повідомлення про осіб, відповідальних за ВО

За новим Порядком повідомлення відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) про осіб відповідальних за ведення ВО на підприємстві має здійснюватись державними органами (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки),  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у 7-денний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення(увільнення) керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення ВО за унормованою формою додатка 1 до цього Порядку.

 

Організація військового обліку на підприємствах

Взяттю на персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України:

1.      призовники у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

2.      військовозобов’язані;

3.      резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони (п. 21 Порядку № 1487).

 

З 05.01.2023 військовий облік ведеться щодо усіх працівників, які є військовозобов’язаними, резервістами або призовниками, незалежно від строковості укладених з ними трудових договорів. Тобто навіть якщо із працівником, який є військовозобов’язаним, резервістом або призовником, укладений строковий трудовий договір на період до 3 місяців, військовий облік щодо такого працівника також має вестися. Це ж стосується і працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім).

 

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів, які громадянин згідно ст. 24 КЗпП, серед іншого, зобов’язаний подати при укладенні трудового договору.

 

!!!!Військово-обліковими документами є:

1)      для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

2)      для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

3)      для резервістів — військовий квиток

П. 34 Порядку № 1487 передбачено перевірку роботодавцем військово-облікового документу шляхом його:

-        наявності, тобто безпосередньо у паперовому вигляді;

-        відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

 

Проте із застосунку Дія військово-обліковий документ все ж таки доведеться роздрукувати, оскільки п. 37 Порядку № 1487 містить вимогу: «До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

 

Нові облікові форми для ведення ВО

З 05.01.2023 особова картка П2 перестає бути основою для ведення ВО на підприємстві. Натомість персональний ВО на підприємствах ведеться за списками персонального ВО.

 

Згідно з п. 36 Порядку № 1487 Списки персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку № 1487) складаються окремо за такими групами:

-        перша - список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

-        друга — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

-        третя — список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;

-        четверта — список персонального військового обліку призовників.

 

До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (п. 37 і 38 Порядку № 1487).

 

Разом із Списками зберігається Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487), яка містить інформацію про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 33 Порядку № 1487).

 

 

Отже, два головних документа для ВО на підприємстві за новими правилами:

1.      Список персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку № 1487);

2.      Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487).

Списки персонального військового обліку, а також відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведуться в електронних та/або паперових формах (п. 39 Порядку № 1487). Впродовж перехідного процесу, оптимально складати Списки та Відомість у паперовій формі.

 

Строки формування Списків та заповнення Відомості

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального ВО формуються і підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення ВО, разом з Відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та реєструються в установленому порядку в службі діловодства підприємства (п. 40 Порядку № 1487). Нормами Порядку не передбачено подачу зазначених списків та відомостей до будь-якого органу, установи, особи тощо.

 

Взаємодія з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки

П. 34 Порядку № 1487передбачає складання і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6). До цих списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (місця фактичного проживання) (ч. 3, 5 ст. 14 Закону України «про військовий обов’язку і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII, додаток 6 до Порядку № 1487).

 

У разі прийняття на роботу/звільнення з роботи призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація про них у 5-денний строк вноситься до списків персонального ВО та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (пп. 41–42 Порядку № 1487), та у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу/звільнення з роботи, відповідне повідомлення про зміну облікових данихпризовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4) має надсилатися до районних (міських) ТЦК та СП (п. 34 Порядку № 1487).

 

Внутрішній аудит ведення ВО на підприємстві.

Відповідно до пп. 34, 45 Порядку № 1487 підприємство має періодично здійснювати звіряння облікових списків персонального ВО з військово-обліковими документами. Періодичність звіряння встановлюється графіком, затвердженим керівником підприємства. При звірянні перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У п’ятиденний строк з дня проведення звіряння підприємство вносить до списків персонального ВО зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та за їх наявності надсилає щомісяця до 5-го числа до відповідних районних (міських) ТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних.

 

Окрім цього, не рідше одного разу на рік має проводиться звіряння списків персонального ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними документів районних (міських) ТЦК та СП, на території відповідальності яких вони перебувають, відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної держадміністрації, міського голови. Особи, відповідальні за ведення ВО на підприємстві, у визначені графіком звіряння строки мають прибути до районних (міських) ТЦС та СП для проведення звіряння списків персонального ВО (копій їх військово-облікових документів) з обліковими документами районних (міських) ТЦС та СП (пп. 34, 46 Порядку № 1487). Звіряння з даними районних (міських) ТЦС та СП, що розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, здійснюється шляхом надсилання у двох примірниках витягів із списків персонального військового обліку, а також копій військово-облікових документів до таких районних (міських) ТЦК та СП.

 

Для ознайомлення з Правилами ВО з додатку 2 Порядку №1487 підприємства зобов’язані роздрукувати і вивісити на видному місці в загальнодоступних приміщеннях (п. 19 Порядку № 1487).

 

Відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Відповідно до п. 87 Порядку № 1487 посадові особи підприємств несуть відповідальність згідно із законом за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за:

-        неподання до районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,

-        прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на ВО,

-        незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) ТЦК та СП, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці,

-        несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб.

 

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію відповідно до ст. 2101 КпАП до посадових осіб застосовується штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн(за вчинення порушення вперше). За повторне порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період штраф для громадян становитиме вже від 3400 до 5100 грн, до посадових осіб - від 5100 до 8500 грн.

 

Роботодавцю або посадовій особі, відповідальній за ведення військового обліку, за неповідомлення військкомату про порушників правил військового обліку загрожує адміністративна відповідальність.

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) не передбачає адміністративних санкцій саме на цей випадок. Натомість у КпАП установлено відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

 

Ведення обліку військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих - один із обов’язків роботодавця, визначених у частині 1 статті 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII. Повідомлення військкомату про порушників правил військового обліку - складова роботи з військового обліку, прямо визначена Порядком. Отже, невиконання обов’язку з повідомлення військкомату є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

 

За його скоєння роботодавцю або посадовій особі, відповідальній за ведення військового обліку, загрожує штраф:

  • при першому виявленні — від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг), або від 510 до 1700 грн;
  • у разі повторного протягом року вчинення – від 100 до 300 нмдг, або від 1700 до 5100 грн.

 

Чи повідомляти ТЦК про працівників, які не надають військово-облікові документи для звіряння? Якою має бути процедура

Припустімо, відповідно до затвердженого графіка роботодавець має звірити списки персонального військового обліку та військово-облікові документи працівників призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів, однак один із них відмовляється надати військовий квиток.

 

Найперший крок роботодавця - письмово повідомити працівника про необхідність надати військово-облікові документи для звіряння у чітко визначений строк.

 

Цей крок покликаний захистити посадових осіб роботодавця від застосування адміністративної відповідальності.

Роботодавець зобов’язаний провести звіряння, тож за невиконання вимог законодавства відповідати саме йому. Працівник, якого не повідомили письмово, завжди принагідно стверджуватиме, що «не бачив, не чув, не читав, не знав…».

 

Оскільки працівник не надав добровільно військово-облікові документи, сподіватися на те, що він позитивно відреагує на письмове повідомлення і не спробує відкараскатися від його одержання, також не доводиться. Тож радимо вручати повідомлення у присутності свідків.

 

Якщо працівник відмовляється отримати повідомлення, необхідно зачитати йому текст повідомлення (теж у присутності свідків) та заактувати відмову. В акті зазначають посади, прізвища, імена, по батькові свідків, дату та час зачитування повідомлення.

Так само діємо, якщо події розгортаються за дещо іншим сценарієм: працівник повідомлення взяв, але відмовився проставити на екземплярі роботодавця відмітку про отримання свого примірника.

 

Цілком імовірно, що відтак працівник відмовиться ознайомитися і з актом. Факт відмови фіксуємо на цьому ж або в окремому акті. Наприклад:

ПРИКЛАД

Кремінь П….. С…… відмовився ознайомитися з актом. Акт йому зачитав уголос начальник відділу кадрів Добренька Г…. О…. у присутності юрисконсульта Мазур В…. П….. та начальника відділу реклами й маркетингу Сидоренка В….. С….

Або:

ПРИКЛАД

Кремінь П. С. ознайомився з актом у присутності начальника відділу кадрів Добренької Г. О., юрисконсульта Мазур В. П. та начальника відділу реклами й маркетингу Сидоренка В. С., але засвідчити факт ознайомлення підписом відмовився.

Ці записи засвідчують підписами працівників, у присутності яких висловлено відмову від ознайомлення з актом.

Додатковим доказом того, що роботодавець ужив усіх можливих заходів задля виконання вимог Порядку № 1487, слугуватиме відправлення повідомлення поштою на всі адреси, зазначені в особовій картці (Додаток 5, колишня форма П-2) працівника.

 

 Призначення відповідального за військовий облік на підприємстві, де менше 500 призовників, військовозобов’язаних і резервістів

Обов’язки з ведення військового обліку покладають на особу служби персоналу, якщо на військовому обліку в державному органі чи на підприємстві менше 500 призовників, військовозобов’язаних і резервістів (п. 10 Порядку № 1487).

 

  1. Визначте, кого призначити відповідальним

Відповідальною особою за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях можна призначати інспектора кадрового органу або іншого працівника служби персоналу (лист Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Міноборони від 12.01.2017 № 321/291).

 

  1. Оберіть спосіб доручити виконання обов’язків

Порядок дій залежить від часу запровадження військового обліку — з моменту створення підприємства чи згодом.

 

  1. Встановіть доплату за ведення військового обліку

Працівнику, на якого покладено ведення військового обліку, встановлюють доплату в розмірі до 50% посадового окладу (п. 10 Порядку № 1487).

Безоплатна праця найманих працівників неприпустима

Органи контролю кваліфікують це як порушення законодавства про працю. Наслідок - застосування адміністративної відповідальності до посадової особи, винної у вчиненні порушення, та фінансових санкцій до підприємства.

Регламентуйте умови встановлення доплати за ведення військового обліку в колективному договорі чи іншому акті роботодавця з питань оплати праці (лист Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ від 12.01.2017 № 321/291).

  1. Оформте доручення обов’язків із військового обліку

Робіть це тільки тоді, коли посадові обов’язки працівника не передбачають ведення військового обліку. Доручити виконання додаткових обов’язків можна винятково у спосіб видання розпорядчого документа. Зазвичай — наказ із кадрових питань.

 

У наказі визначте:

  • дату, з якої працівник почне виконувати додаткові обов’язки;
  • розмір доплати.

 

Оскільки наказ міститиме не тільки інформацію щодо доручення обов’язків із ведення військового обліку, а й встановлення доплати, він належить до кадрових наказів тривалого строку зберігання (75 років, літерний індекс к/тр).

 

Чи доплачувати за ведення військового обліку, якщо обов’язки передбачені посадовою інструкцією

Ні, не доплачувати. Роботодавець у посадовій інструкції визначає перелік робіт, які становитимуть трудову функцію працівника, оцінює обсяг роботи, її трудомісткість, складність і ухвалює рішення про розмір заробітної плати, яку готовий запропонувати за виконання роботи (звичайно, з урахуванням державних гарантій в сфері оплати праці).

 

Такий підхід відповідає як нормам законодавства про працю, про оплату праці, так і принципам господарського права, зокрема статті 64 Господарського кодексу України.

 

Обов’язки, визначені у посадовій інструкції, становлять предмет трудового договору - угоди між роботодавцем і працівником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487, поступається за юридичною силою КЗпП, Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та Господарському кодексу, тож не може встановлювати нових правових норм у розглянутій ситуації (див. лист Мін’юсту від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19).

 

Повідомлення ТЦК про призначення відповідального за військовий облік

Державні органи (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у семиденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомляють відповідним ТЦК за формою, затвердженою у додатку 1 Порядку № 1487.

 

 

 

Другий відділ Коломийського РТЦК та СП

_______________________________________________

(найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у НАЗВА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

____________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

 

Поряд- ковий номер

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

Найменування посади

Дата та номер наказу

Контактний номер телефону, адреса електронної пошти

1

Добривечір Валентина Петрівна

СЕКРЕТАР

Наказ про призначення від 26.01.2023 р. № 354/к/тр

0 44 233-69-80

valentynadobra@dobre.ua

 

Директор

_______________________

(найменування посади керівника)

Добродій

_________________

(підпис)

Михайло ДОБРОДІЙ

__________________________

(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

 

Коли повідомляти ТЦК про призначення та звільнення відповідальної особи за організацію та ведення військового обліку

Державні органи (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані інформувати відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про призначення або звільнення (увільнення) відповідальних за ведення військового обліку.

 

Строк повідомлення - 7 днів з дати видання наказу (п. 13 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487; далі — Порядок №1487). Форма повідомлення затверджена у додатку № 1 Порядку № 1487.

 

 


 

 

© 2018 Дніпровський ліцей №81.

Всі права захищені.